Voksenopplæring

Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis opplæring.
Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder norske statsborgere, innvandrere og flyktninger. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning.

Grunnskole for voksne innvandrere og opplæring på grunnskolens område foregår på undervisningssted Vennesla Voksenopplæringssenter.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
27.01.2010

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Kommunale virksomheter

Artikler