Videregående opplæring

Videregående skole bygger på tiårig grunnskole. Vest-Agder Fylkeskommune  administrerer de videregående skolene i distriktet i og rundt Kristiansand.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
17.10.2014

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.