Omsorgstjenester


Kommunens omsorgstjeneste består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, hjemmesykepleie, omsorgsboliger og sykehjem.

Hjemmetjenestene er organisert under enhetene:
Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering.
Enhet for habilitering.
Enhet for Hægelandsheimen.
Enhet for Psykisk helse.

Hjemmetjenester for barn og ungdom er organisert under Enhet for Barn og familie. Det er to sykehjem: Venneslaheimen og Hægelandsheimen.  

Omsorgstjenesten i Vennesla har respekt, likeverd/anerkjennelse, romslighet/ovenbærenhet og rettferdighet som grunnleggende verdier.

Målsettingen for omsorgstjenestene i Vennesla er:
Kommunen skal gi helhetlige og effektive omsorgstjenester til innbyggerne på et faglig forsvarlig nivå, tilpasset den enkelte og med god kvalitet, uansett bosted i kommunen.
Det skal tilrettlegges for den enkelte sånn at han/hun er mest selvhjulpen og skal kunne bo i eget hjem.
Bruker skal ha medvirkning i alle faser av tjenesteytingen.

Til venstre finner du ulike tema som er knyttet til temaet Omsorgstjenester. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.

Tjenestebeskrivelsene gir en oversikt over de ulike omsorgstjenestene kommunen tilbyr og hvem som kan ha rett til ulike tjenester.

Tjenestebeskrivelsene ligger i høyremenyen på den enkelte enhet.
Publisert
22.10.2009
Sist endret
02.12.2014