Kommunal planlegging

Seksjon for samfunnsutvikling har ansvaret for å ivareta kommunens rolle som samfunnsutvikler. I dette ligger også ansvaret for fagområdene; kultur, næring, miljø, kommunelegetjenesten og overordnet planlegging.

Enhet for plan og utbygging har ansvar for behandling av offentlige og private regulerings- og bebyggelsesplaner og fremme disse for politisk behandling.

Til venstre finner du ulike tema som er knyttet til temaet Kommunal planlegging. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.

Til høyre finner du lenker med informasjon om Kommunal planlegging. Flere av lenkene er eksterne lenker med informasjon fra andre offentlige nettsider.

Er du usikker på hvilket temaområde informasjonen du er ute etter hører inn under, anbefaler vi søkefunksjonen øverst på sida. Du er naturligvis også velkommen til å ta kontakt med oss via telefon eller e-post.

Publisert
23.11.2011
Sist endret
15.12.2011

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.