Kollektivtransport

Informasjon om rutetilbudet i Kristiansandsregionen:

Buss: www.177-agder.no
Tog: www.nsb.no
Fly: www.sas.no    www.norwegian.no    www.klm.com
Ferje: www.colorline.no  www.fjordline.no

 

Hvem har ansvar for kollektivtransporten?

Agder kollektivtrafikk AS har ansvar for all bussdrift i hele Vest-Agder. Selskapet, som eies av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, bestiller kollektivtjenester av private operatører. Agder kollektivtrafikk AS er også ansvarlig for ruteopplysningen 177 for hele Agder.

Veiholder har ansvar for fasiliteter som busstopp og kollektivfelt. For kommunale veier kontaktes Kristiansand kommune ved ingeniørvesenet (hyperlink). For fylkeskommunale veier og for stamveier kontaktes Statens vegvesen.

Jernbaneverket har ansvar for jernbanespor og stasjoner.

Avinor har ansvar for drift og utvikling av flyplassen Kjevik.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
25.06.2011

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.