Idrett

Enhet for park og idrett  har det meste av ansvaret for å planlegge, forvalte, drifte og tilrettelegge for fysisk aktivitet og arrangementer på små og store anlegg.
Midt-Agder Friluftsråd er også en god samarbeidspartner og pådriver.
Vi har også ansvar for å utarbeide kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

Det handler først og fremst om deg og meg. Om vår helse. Om trivsel og velvære – ja et bedre liv. Målet er at befolkningen får gode opplevelser og oppnår bedre helse, trivsel og livskvalitet gjennom godt tilrettelagte tilbud for fysisk aktivitet.

Publisert
23.11.2011
Sist endret
15.12.2011

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Kommunale virksomheter