Grunnskoleopplæring

Skolebarn

Opplæringsloven regulerer virksomheten. Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og har rett til en gratis offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med loven og den forskrifter. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, og skje i samarbeid med foreldrene.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
27.01.2010

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Kommunale virksomheter

Artikler