Flytting

Vennesla kommune har ingen tjenester tilknyttet tema Flytting.

Til venstre finner du tema knyttet til temaet Flytting. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
24.06.2011

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.