Barnehage

Vennesla har 16 godkjente barnehager som er svært ulike og som gir mange varierte tilbud. Barnehagene er både private og kommunale, og varierer i størrelse og eierstruktur. Alle barnehagene har samordnet opptak og felles, elektronisk søknadsskjema.

Til venstre finner du ulike tema som er knyttet til temaet Barnehage. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.

Til høyre finner du lenker med informasjon om Barnehage. Flere av lenkene er eksterne lenker med informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
29.01.2013

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.