Barnevern og familievern

Vennesla kommune yter en rekke ulike tjenester. På nettsidene våre ønsker vi at du enkelt skal finne fram uten å måtte kjenne til hvordan vi er organisert. Informasjon om tjenestene er derfor gruppert i temaer.

Til venstre finner du ulike tema som er knyttet til temaet Barne- og familievern. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.

Til høyre finner du lenker med informasjon om Barne- og familievern.

Er du usikker på hvilket temaområde informasjonen du er ute etter hører inn under, anbefaler vi søkefunksjonen øverst på sida. Du er naturligvis også velkommen til å ta kontakt med oss via telefon eller e-post.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
23.11.2011