Barn og familie

Vennesla kommune ønsker at alle skal ha trygge og gode oppvekstvilkår og oppleve kommunen som en god tjenesteleverandør når en har behov for kommunale tjenester.

Til venstre finner du ulike tema som er knyttet til temaet Barn og familie. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.

 

Til høyre finner du lenker med informasjon om Barn og familie. Her kan du også søke om barnehageplass.

Er du usikker på hvilket temaområde informasjonen du er ute etter hører inn under, anbefaler vi søkefunksjonen øverst på sida. Du er naturligvis også velkommen til å ta kontakt med oss via e-post.

 

Publisert
22.10.2009
Sist endret
06.01.2016