Arbeid

Arbeidslivet reguleres av et omfattende regelverk. Til venstre finner du ulike tema som er knyttet til temaet Arbeid. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.

Til høyre finner du lenker med informasjon om Arbeid. Her kan du også søke på ledige stillinger i Vennesla kommune.

Den nye arbeids- og velferdsetaten har bl.a. ansvaret for den offentlige arbeidsformidlingen i Norge. NAV lokalt (tidligere kalt Aetat) yter tjenester for dem som søker arbeid og for arbeidsgivere som søker medarbeidere.

Er du usikker på hvilket temaområde informasjonen du er ute etter hører inn under, anbefaler vi søkefunksjonen øverst på sida. Du er naturligvis også velkommen til å ta kontakt med oss via e-post eller telefon.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
15.12.2011

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.