Venneslaheimen omsorgssenter

Venneslaheimen omsorgssenter

Venneslaheimen er et sykehjem med 4 avdelinger og totalt 73 plasser.

Våre ansatte tilstreber å gi tjenester med god kvalitet og samtidig behandle brukerne på en respektfull måte.

Vi tilbyr tjenester som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. Søknad om disse tjenestene behandles av kommunens saksbehandlingsteam. Vi tilbyr også kommunal øyeblikkelig hjelp som er en tjeneste som gis i stedet for sykehusinnleggelse, og som tildeles av kommunens fastleger, legevaktsleger og tilsynsleger.

Venneslaheimens målsetting er:

  • Et godt og trygt sted for beboerne og bo.
  • En utfordrende, trygg og god arbeidsplass for de ansatte.
  • Økonomisk handlefrihet.

Våre 4 avdelinger er organisert på følgende måte:

  • 1etg nybygg: 24 plasser , skjermet enhet for demente
  • 2etg nybygg: 16 plasser for somatiske brukere og 8 plasser for ressurskrevende brukere.
  • Avd A1/A3: 13 plasser for somatiske brukere.
  • Avd A2: Korttidsavdeling med 12 plasser der 2 av plassene er kommunal øyeblikkelig hjelp plasser.
Publisert
24.11.2009
Sist endret
02.07.2015
Publisert av
Arna Bue

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Ann-Cathrin Ruenes
Telefon: 38 15 09 85 / 958 18 753

Sentralbord: 38 15 09 60

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslaheimen omsorgssenter,
Venneslavegen 289

Relaterte artikler

kommunale virksomheter