Overgang barnehage - skole

Fra 2008 - 2011 har det foregått et fellesprosjekt mellom alle barnehagene og skolene i Vennesla: "Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole". 

Prosjektet har hatt følgende hovedmål:
Vennesla kommune har god kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte i barnehage og skole. Kommunen har planer og rutiner som sikrer barn god sammenheng og progresjon i utviklingsløpet fra barnehage til skole, og som gjør at det enkelte barn opplever kontinuitet, mestring og optimal læring.

Det er utarbeidet flere felles dokumenter som skal brukes i våre barnehager og skoler:

Veiledningsheftet "System og rutiner" til bruk for personalet i barnehage og skole.

Foreldrebrosjyren "Når barnet teller". Brosjyren deles ut til foresatte i barnehagene det siste året før skolestart.

Plan for språk og leseutvikling 4 - 8 år. Planen viser sammenhengen, "den røde tråden", i språk og lese-arbeidet i barnehagene og skolene i Vennesla kommune.

 

Publisert
08.02.2010
Sist endret
16.01.2014

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef:
Steinar Harbo
Telefon: 38 13 72 81 / 481 57 951
Rådgiver barnehage:
Bess M. Thormodsæter
Telefon: 38 13 73 13 / 906 79 724

Rådgiver barnehage:
Anita Kverneland
Telefon 38 13 72 69 / 982 99 849

Rådgiver skole:
Harald Føreland
Telefon: 38 13 72 79 / 922 63 709

Rådgiver skole:
Aud Marit Emanuelsen 
Telefon: 38 13 70 70 / 473 39 801

Rådgiver skole:
Audhild Linde Røed
Telefon 38 13 72 41

Mobilt team:
Ole Kristian Mykland
Telefon 922 52 516

Kari O. Gjerald
Telefon 915 91 732

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg, Venneslamoen 1

Relaterte emner