Den gode skole i Vennesla

Skoleutvikling

For at skolene kontinuerlig skal utvikle seg på kvalitet, er det nødvendig å ha lokale mål som ligger til grunn for et systematisk utviklingsarbeid.
Med dette utgangspunktet besluttet daværende skolekontor i 2006 og sette i gang et målstyrt og felles utviklingsarbeid. I dette arbeidet ville en ha med alle partene i skolen: elever (5. – 10. trinn), foresatte, ansatte og politikere, og en valgte dialogen som arbeidsform. 
For mer informasjon om prosjektet se Den gode skole i Vennesla

 

Publisert
08.02.2010
Sist endret
11.02.2014

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef:
Steinar Harbo
Telefon: 38 13 72 81 / 481 57 951
Rådgiver barnehage:
Bess M. Thormodsæter
Telefon: 38 13 73 13 / 906 79 724

Rådgiver barnehage:
Anita Kverneland
Telefon 38 13 72 69 / 982 99 849

Rådgiver skole:
Harald Føreland
Telefon: 38 13 72 79 / 922 63 709

Rådgiver skole:
Aud Marit Emanuelsen 
Telefon: 38 13 70 70 / 473 39 801

Rådgiver skole:
Audhild Linde Røed
Telefon 38 13 72 41

Mobilt team:
Ole Kristian Mykland
Telefon 922 52 516

Kari O. Gjerald
Telefon 915 91 732

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg, Venneslamoen 1

Kommunale virksomheter