Virksomhetsstyring

Vennesla kommune utvikler for tiden et system for virksomhetsstyring i samarbeid med Bedre kommune. Virksomhetstyring innebærer systematisk innsamling og tolking av data på flere områder. Data innhentes gjennom bruker- og medarbeiderundersøkelser, samt aktuelle nasjonale databaser.

Virksomhetsstyring blir brukt som strategisk styringsverktøy for å sikre god politisk og administrativ styring av kommunen basert på mer enn rene økonomiske måltall. Videre skal systemet sikre at overordnede målsettinger forankres i hele organisasjonen. Gjennom virksomhetsstyring etterprøves organisasjonens evne til å realisere mål og strategier.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
08.02.2010
Publisert av
Jorunn S. Hansen

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef:
Steinar Harbo
Telefon: 38 13 72 81 / 481 57 951
Rådgiver barnehage:
Bess M. Thormodsæter
Telefon: 38 13 73 13 / 906 79 724

Rådgiver barnehage:
Anita Kverneland
Telefon 38 13 72 69 / 982 99 849

Rådgiver skole:
Harald Føreland
Telefon: 38 13 72 79 / 922 63 709

Rådgiver skole:
Aud Marit Emanuelsen 
Telefon: 38 13 70 70 / 473 39 801

Rådgiver skole:
Audhild Linde Røed
Telefon 38 13 72 41

Mobilt team:
Ole Kristian Mykland
Telefon 922 52 516

Kari O. Gjerald
Telefon 915 91 732

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg, Venneslamoen 1