Veg/Gatelys

Kommunale veger og gater
Teknisk forvaltning har ansvaret for bevilgninger og rammebetingelser til veg- og gatebelysning langs kommunale veger. Kommunen har drifts- og vedlikeholdsavtale med Otera AS.

Vegbelysningen skal i første rekke ivareta hensynet til trafikksikkerhet, trygghet og trivsel. Belysningen skal medvirke til at trafikantene får tilstrekkelig synsinformasjon om fotgjengere, farlige hindringer, andre kjøretøyers plassering og fart på vegen, gangfelt, vegkryss, skilting, vegens linjeføring og oppmerking.

Feil
Lamper som er slukket blir skiftet etter innrapporteringer, innenfor gitte rammer.
For best mulig vedlikehold av veg- og gatebelysningen er vi avhengige av at publikum melder fra om dette, og nedkjørte eller skadede lysmaster.

Feil meldes til via tjenesten FiksGataMi

Publisert
26.01.2010
Sist endret
04.03.2016
Publisert av
Daniel Angelstad

Kontaktinformasjon

Trafikkbetjent/konsulent
Kristin Nilsen
Telefon: 38 13 72 49 / 480 98 292

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Relaterte artikler

Virksomhetens temaer