Kommunale veier

Drift og vedlikehold av det kommunale veinettet utføres i stor grad med eget personell og utstyr.

Publisert
14.12.2009
Sist endret
13.03.2010
Publisert av
Tormod Amundsen

Kontaktinformasjon

Avdelingsingeniør: Daniel Angelstad
Telefon: 38 13 72 15 / 982 94 301

Oppsynsmann: Stein Henry Larsen
Telefon: 982 94 302

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Betalingssatser