Skolefrukt

Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gir grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Derfor er det innført gratis frukt/grønt for alle elever på skoler med ungdomstrinn. Det vil si både rene ungdomsskoler med 8.-10. trinn og kombinerte skoler med 1.-10. trinn.

I Vennsla kommune er det Vennesla ungdomsskole og Skarpengland skole som tilbyr sine elever gratis frukt/grønt hver skoledag. Ordningen trådte i kraft fra skolestart 2007. 
Skolefrukten blir levert til disse to skolene av A3-ressurs i Vennesla.

Publisert
12.02.2010
Sist endret
12.02.2010
Publisert av
Jorunn S. Hansen

Kontaktinformasjon

Skoleadmininstrasjonen:

Rådgiver: Harald Føreland
Telefon: 38 13 72 79 / 922 63 709

Rådgiver: Aud Marit Emanuelsen
Telefon: 38 13 70 70  / 473 39 801

Rådgiver: Audhild Linde Røed
Telefon: 38 13 72 41 / 414 19 069

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg.