Skolefritidsordning

Barn til skolenAlle skolene i Vennesla tilbyr skolefritidsordning (SFO) - til elever i 1. - 4. trinn samt for barn med spesielle behov fra 1.-7. trinn.

SFO drives av Vennesla kommune i samsvar med Lov og forskrifter om skolefritidsordninger, samt kommunale vedtekter og plan for den enkelte skolefritidsordning.

SFO er et frivillig tilbud, utenom den obligatoriske skoledagen. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og barnas interesser.

Betalingssatsene fastsettes hvert år av Vennesla Kommunestyre i forbindelse med budsjettbehandlingen. Prisene kan justeres årlig. Kostnaden for plass i skolefritidsordning fremkommer på søknadsskjemaet eller se betalingssatser. Prisen vil variere i forhold til hvor mange timer i uken som benyttes. Ved eventuelle måltider på SFO, betaler foresatte selvkost.

Hovedopptaket skjer i mars og den enkelte skole sender ut informasjon om SFO og søknadsprosedyre til foresatte til elever i målgruppen. Eektronisk søknadsskjema finnes i Visma Flyt Skole.

Ved spørsmål ta kontakt med den enkelte skole eller skoleadministrasjonen i kommunen.

Publisert
26.01.2010
Sist endret
16.02.2017
Publisert av
Jorunn S. Hansen

Kontaktinformasjon

Skoleadmininstrasjonen:

Rådgiver: Harald Føreland
Telefon: 38 13 72 79 / 922 63 709

Rådgiver: Aud Marit Emanuelsen
Telefon: 38 13 70 70  / 473 39 801

Rådgiver: Audhild Linde Røed
Telefon: 38 13 72 41 / 414 19 069

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg.

Betalingssatser

kommunale virksomheter