Innmelding 1. klasse

Den enkelte skole sender ut informasjon til foresatte med barn som skal starte på skolen i 1. klasse. Dette sendes ut i november, året før de skal begynne sin grunnskoleopplæring i Vennesla kommune. 

Innmelding av barn til grunnskolen i Vennesla skal skje på vårt elektroniske skjema via kommunens hjemmeside.

Alle barn som skal begynne på skolen får invitasjon til førskoledager våren før de skal starte opp i 1. klasse.

Skolebarn

Publisert
18.11.2009
Sist endret
18.11.2010
Publisert av
Jorunn S. Hansen

Kontaktinformasjon

Skoleadmininstrasjonen:

Rådgiver: Harald Føreland
Telefon: 38 13 72 79 / 922 63 709

Rådgiver: Aud Marit Emanuelsen
Telefon: 38 13 70 70  / 473 39 801

Rådgiver: Audhild Linde Røed
Telefon: 38 13 72 41 / 414 19 069

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg.

Tjenestebeskrivelser

Kommunale virksomheter