Skole og opplæring

jente som skriver

Opplæringsloven regulerer virksomheten. Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og har rett til en gratis offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med loven og den forskrifter.
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, og skje i samarbeid med foreldrene.                                                             

 


 

Publisert
18.11.2009
Sist endret
11.02.2014
Publisert av
Jorunn S. Hansen

Kontaktinformasjon

Skoleadmininstrasjonen:

Rådgiver: Harald Føreland
Telefon: 38 13 72 79 / 922 63 709

Rådgiver: Aud Marit Emanuelsen
Telefon: 38 13 70 70  / 473 39 801

Rådgiver: Audhild Linde Røed
Telefon: 38 13 72 41 / 414 19 069

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg.

Relaterte artikler

Virksomhetens temaer