IT-tjenesten

Fiberkabel

IT har ansvar for drift av ca. 40 servere og 1200 PC,er. 

De ansatte på IT drifter administrasjonen, Voksenopplæringen, Kulturskole, 3 kommunale barnehager, 2 omsorgssenter, Hjemmetjenesten, Psykisk helsevern, Barn og familie og NAV. I tillegg bidrar de også til drifting av dataanleggene ved de 8 skolene i kommunen.

Det jobbes opp imot 30 steder rundt i kommunen.

Drift av dataanlegget til eksterne kunder utgjør også en del av deres hverdag.

Drift som utgjør installasjon, oppgradering, oppsett av nytt ustyr og reparasjoner. Det jobbes også med informasjonssikkerhet, innføring av nye systemer, prosjekter, utvikling, kursing, telefoni og kommunikasjon.

Publisert
28.10.2009
Sist endret
05.11.2012
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig: Hans Petter Furuborg
Telefon: 38 13 72 66 / 982 99 708

Rådgiver: Frank Aavitsland
Telefon: 38 13 72 19 / 982 99 712 

IT-konsulent: Eric Larsen
Telefon:  38 13 72 68 / 922 87 580

Lærling IKT-Servicefag: Steffen Bergsvenkerud Carlsen
Telefon: 38 13 73 10 / 950 39 647


Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1