Servicetorget

Bilde fra skranka i Servicetoret

Servicetorget består av skranke/sentralbord, arkiv, IT-tjenesten og politisk sekretariat og er lokalisert på Herredshuset.

Servicetorget på Herredshuset er publikums første møte med kommunen og vi ønsker å møte besøkende med så god service som mulig.
Her har vi ansvar for å svare på alle generelle spørsmål om kommunens tjenester. Kan vi ikke svare sluser vi deg videre til riktig fagperson / enhet eller vi sjekker opp svaret for deg.

Åpningstider: mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30 

Servicetorget:
-
fellesarkivet for Vennesla kommune
- sentralbord
- publikumsinformasjon
- saksbehandling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede
- utleie av møterom, torgplass, paviljong og høytaleranlegg
- turistinformasjon
- kommunens hjemmeside
- besvare eller videresende henvendelser fra media
- produksjon av politiske sakslister og protokoller
- forhåndsstemming ved valg
- drift av kommunens IT-anlegg
- brukerstøtte IT

Publisert
11.11.2009
Sist endret
30.10.2015