Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Nytt kommunalt pasienttilbud for innbyggerne i Vennesla og Iveland kommune

En viktig del av Samhandlingsreformen er å bygge ut helsetilbud nærmere der folk bor. Dette er et lovpålagt tilbud fra 2016, men kommuner som er klar til å starte opp før kan søke midler og etablere tilbudet allerede i år. Som første kommuner på Agder så starter Vennesla og Iveland kommuner opp øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved Venneslaheimen Omsorgssenter fra 10.12.2012.

• Hvorfor etableres kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold for innbyggerne?
o Målet er at pasienten skal kunne få nødvendig helsehjelp nærmere der de bor og unngå unødvendig sykehusinnleggelse.

• Hvem er brukere av øyeblikkelig hjelp døgntilbud på kommunalt   nivå?
o Pasienter med kjent sykdom og avklart diagnose hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten og som kan behandles på et allmennmedisinsk nivå.
o Det vil si pasienter med forverring av kjente tilstander.
o Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen skal gis der dette er et like godt eller bedre alternativ enn sykehusinnleggelse.
o Alle innbyggere i Vennesla og Iveland som legen vurderer aktuell.

• Når og hvor starter tilbudet opp?
o Oppstart 10.12.12.
o Tilbudet er lokalisert ved Venneslaheimen omsorgssenter
o Tilbudet skal gjelde pasienter fra Vennesla og Iveland som trenger øyeblikkelig hjelp for 1-3 døgn (maks 72 timers tilbud).

• Hvorfor felles tilbud for Vennesla og Iveland – lokalisert i Vennesla kommune?
o Vennesla kommune har Norges største fastlegesenter (14 leger) og felles legevakt med Iveland kommune, lokalisert i Vennesla hver dag 08-23. Kristiansand legevakt dekker legevakt som tidligere.
o Ansvarlig tilsynslege for øyeblikkelig hjelp pasientene alle hverdager. Vennesla og Iveland legevakt har tilsynet i helgene.
o En styrke for pasientsikkerheten ved at alle legene i Vennesla har tilgang til fullstendig pasientjournal for pasientene som er innlagt på ø-hjelp plass (og som har fastlege i Vennesla eller Iveland).

• Hvem avgjør om pasienten trenger et kommunalt ø-hjelps døgntilbud?
o Fastlege, tilsynslege eller legevaktslege.
o Pasienten kan ikke selv søke om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er legen som skriver inn til dette tilbudet.

• Hva kan du som pasient forvente etter innleggelse?
o Observasjon, rask diagnostikk og igangsetting av behandling.
o Daglig vurdering av tilsynslege i ukedagene og legevaktslege i helgene.
o Sykepleier tilgjengelig døgnet rundt.

Informasjonsskriv kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
Godkjent tilleggavtale til delavtale 4 KØH Vennesla og Iveland

Kontaktpersoner:
Vennesla kommune: Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen, tlf 476 22996,  ragnhild.bendiksen@vennesla.kommune.no

Iveland kommune: Tjenesteleder Gyro Heia, tlf. 917 17521,  gyro.heia@iveland.kommune.no

Publisert
17.01.2013
Sist endret
17.01.2013