Partnerskap for folkehelse

Logo folkehelsa i agder

Folkehelse i Agder - et forpliktende samarbeid for å fremme folkehelse.
 
Partnerskapet Folkehelse i Agder er et forpliktende samarbeid for å fremme folkehelse mellom kommunene, frivillige organisasjoner, Høyskolen i Agder, Sørlandet sykehus HF, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og fylkesmennene i de to fylker.

Det er etablert en styringsgruppe bestående av representanter fra ledelsen fra alle partnerne, og det er etablert sekretariatsgruppe bestående av folkehelserådgiverne fra fylkekommunene og fylkemennene i de to fylker.
 
Per i dag er 10 av Aust-Agders kommuner med.  Det er i hovedsak innlandskommunene som ikke deltar. I Vest-Agder er 13 av kommunene med i samarbeidet. Flere har imidlertid meldt sin interesse og målet er å få med alle i løpet av 2007. 39 frivillige organisasjoner deltar i samarbeidet.
 
Det er også etablert faglige nettverk, eller ressursgrupper, for å følge opp viktige folkehelseutfordringer i tråd med St. meld nr. 16, ”Resept for et sunnere Norge”. Disse fagnettverkene består i all hovedsak av personer med faglig eller administrativ kompetanse innen det faglige innsatsområde og representerer samarbeidspartnerne i partnerskapet.
 
Partnerskapet Folkehelse i Agder går nå inn i sitt tredje år. Mye av arbeidet så langt har gått til etablering av nettverk regionalt og lokalt, bygge opp faglige ressursgrupper og bidra til gode møteplasser for erfaringsutveksling, faglig påfyll og inspirasjon.
 
Vårt inntrykk er at flere og flere forstår at de viktige folkehelseutfordringene ikke kan løses av helsetjenestene og at mye av dette arbeidet må politikerne ta ansvar for i tett samarbeid med ulike sektorer og fagfolk.

Publisert
31.01.2010
Sist endret
08.02.2010
Publisert av
Ruth Brenna