Folkehelseutvalget i Vennesla

Folkehelseutvalget i Vennesla er organisert under Seksjon for helse og omsorg og består av: 

Per Kjetil Dalane, folkehelsekoordinator, kommuneoverlege
Harald Føreland, skolefaglig rådgiver
Elin Osmundsen, ledende helsesøster
Jürgen Orf, enhetsleder Park og Idrett
Anna Lüdemann, koordinator for forebyggende tannhelse i Agder
Thore Osmundsen, leder i Vennesla Idrettsråd
Rune Djupesland, fysioterapeut 

Utvalgets mandat er å ha et overordnet ansvar for at kommunen satser på folkehelse slik som angitt under menypunktet "Folkehelse" og følge opp dette i planer og tiltak.

Utvalget disponerer folkehelsemidlene som gis som stimuleringsmidler fra Fylkesmannen. 

Utvalget har møter omtrent en gang i måneden. 

Kontakt: Per Kjetil Dalane (epost leses og besvares hver mandag).

Publisert
31.01.2010
Sist endret
07.10.2013
Publisert av
Ruth Brenna