Du kan selv bidra

Du kan selv være med og legge til rette for egen helse og gi ditt bidrag til folkehelsen.
Folkehelsen er summen av de enkelte innbyggernes helse.
 
Du kan spise og drikke sunt:
Spis variert, nyt mer frukt, grønnsaker og fisk.
Ta tran daglig hele året.
Unngå overspising og overvekt.
Drikk vann når du er tørst.

Du kan drive fysisk aktivitet:
Det anbefales alle voksne å bevege seg i moderat tempo minst en halvtime om dagen, for eksempel i form av rask gange. Økt intensitet og hyppighet gir ytterligere helsefremming.
Barn bør være i fysisk aktivitet i form av lek og idrett minst en time om dagen.
Det er viktig å finne noe den enkelte trives med. 

Du kan leve røykfritt:
Av alle enkelttiltak er dette det som betyr absolutt mest for helsen. Du får mer overskudd, bedre kondisjon og bidrar til unngå blant annet luftveisinfeksjoner, kreft og hjertesykdom. 

Du kan unngå rusmisbruk:
Misbruk av alkohol, tabletter eller illegale stoffer bidrar til vantrivsel, sykdom, ulykker og skader. Om du unngår rusmisbruk gjør du deg selv og dine nærmeste en stor tjeneste. 

Du kan ha et godt sosialt fellesskap :
Du kan ha et godt forhold til familie, venner, naboer, kollegaer og andre du er sammen med.
Oppsøk miljøer du er interessert i om du føler deg alene. (se forøvrig menypunkt fritid og turisme).
Vær vennlig, åpen og ærlig. Ikke la janteloven styre deg.
Vis omsorg når andre trenger deg.
Ta alt opp i beste mening.
Oppklar misforståelser raskt.
Gjør opp og si unnskyld om du kan ha såret noen.
Vær raus og tolerant.

Et godt sosialt fellesskap har stor betydning for din psykiske helse.

Publisert
31.01.2010
Sist endret
24.09.2010
Publisert av
Ruth Brenna