Folkehelse

Målet med folkehelsearbeidet er å fremme fysisk, psykisk og sosialt velvære og helse. Vi skal legge til rette for at innbyggerne får flere leveår med god helse, og at færre helseforskjeller mellom ulike samfunnslag, etnisk grupper og kjønn. Kommunen skal medvirke til å gjennomføre sentrale styresmakter sine satsinger og program på aktuelle områder.

Gjennom samarbeid med Fylkesmannen, andre kommuner og frivillige organisasjoner skal kommunen være med å sikre folkehelseperspektivet. Folkehelseperspektivet skal ivaretas i planer for den kommunale sammfunnsutviklingen.

Folkehelsearbeidet skal styrkes i alle sektorer, gjennom et aktivt partnerskap som plasserer ansvar, forplikter og stimulerer til handling.
Vi vil fokusere på at de tiltak som blir satt i verk, er basert på erfaring og kunnskap gjennom forskning og utprøving.

Publisert
31.01.2010
Sist endret
06.02.2013
Publisert av
Liv Karin Leland