Næringsutvikling

Moseidmoen industribygg
Vennesla kommune ønsker å satse på næringsarbeid og næringsutvikling, og har en egen stilling som næringsrådgiver.
Kommunen har et variert og aktivt næringsliv.

Vi ønsker å bidra til at dette kan utvikle seg videre og deler gjerne våre nettverk og kunnskaper om kommunens nærings- og organisasjonsliv, offentlig forvaltning og virkemidler. 

Kommunen arbeider tett med næringslivets egne foreninger -
Kjøp i Vennesla og Vennesla Næringsforening.

Har du kreative ideer eller spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt med:
næringsrådgiver Torgeir Haugaa ,tlf. 909 84 838

Næringsrådgiver kan bidra med:
• Rådgiving i forbindelse med etablering av foretak
• Rådgiving ved videreutvikling av eksisterende virksomhet
• Tanke- og ideutveksling
• Informasjon om relevante kurs for etablerere
• Kontaktformidling til andre offentlige instanser

Noen nyttige adresser:
Innovasjon Norge utløser bærekraftige innovasjoner gjennom å tilby tjenester innenfor finansiering, kompetanse, rådgiving, nettverk og profilering.

CONNECT Sørlandet er et regionalt nettverk som dekker Aust-Agder og Vest-Agder. Vi har mer enn 30 medlemsbedrifter og ca 100 fagpersoner som tilbyr sin kompetanse til oppstartsbedrifter på frivillig basis. Medlemsbedriftene i CONNECT Sørlandet representerer en rekke bransjer og tjenesteområder.

Norsk Designråd  Formålet er å fremme bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv.

Forskningsrådet kan bistå Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter oppnå 20% fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid i godkjent prosjekt. Ordningen er hjemlet i Skatteloven og rettighetsbasert. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon kan også søke. Søk innen utgangen av 1. september! Da er du garantert saksbehandling samme år.

Etablerersenteret Vest Agder (EVA) er et av kommunens redskap for de som ønsker å etablere egen virksomhet, og de har lang erfaring med å bistå gründere. Det er et tilbud rettet mot alle som planlegger eller er i ferd med å etablere ny virksomhet. EVA holder jevnlig ulike kurs som kan være nyttig for gründere, og har også individuell rådgivning. Det meste av tjenestene som tilbys er uten kostnad for gründere. Om du er gründer eller har planer om å bli det, så ta kontakt med EVA.
www.evasenter.no eller telefon 38 12 95 00.

www.altinn.no finner man blant annet opplysninger om støtteordninger, skjema og opplysninger om å starte og drive egen virksomhet.

Brønnøysundregistrene www.brreg.no utvikler og driver mange av samfunnets viktigste registre og elektroniske tjenester. Brønnøysundregistrene har en viktig rolle i å forenkle og samordne næringslivets forhold til det offentlige.

Publisert
28.10.2009
Sist endret
28.10.2016
Publisert av
Hilde Grundetjern

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef: Aslak Wegge
Telefon: 38 13 73 31 / 958 36 756

Næringsrådgiver: Torgeir Haugaa
Telefon: 38 13 73 83 / 909 84 838

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1