Seksjon for Samfunnsutvikling

Vennesla sentrum
Seksjon for samfunnsutvikling er en del av rådmannens stab på strategisk nivå.  Seksjonen har ansvaret for å ivareta kommunens rolle som samfunnsutvikler. I dette ligger også ansvaret for fagområdene; kultur, næring, miljø, kommunelegetjenesten og overordnet planlegging.

Vi ønsker å bidra til at Vennesla kommune skal være et godt sted å både bo, arbeide og bruke sin fritid.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
15.01.2013
Publisert av
Hilde Grundetjern

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef: Aslak Wegge
Telefon: 38 13 73 31 / 958 36 756

Næringsrådgiver: Torgeir Haugaa
Telefon: 38 13 73 83 / 909 84 838

Plan- og miljøvernrådgiver: Eirik Aarrestad
Telefon: 38 13 73 39 / 915 99 947

Rådgiver: Ingrid Sæther Konsmo
Telefon: 38 13 72 28 / 415 56 690

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

kommunale virksomheter