Rådmannen

 Bilde av Svein Skisland
Rådmann Svein Skisland har sammen med kommunalsjefene det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon.

Rådmannen har spesielt fokus på:
- Overordnet styring.
- Felles grunnlag for strategier, utviklingsområder og mål.
- Samarbeidsrelasjoner mot kommunale, regionale og statlige aktører.
- Oppfølging av drift og tjenesteutviklig.

Rådmannen har fem kommunalsjefer som inngår i rådmannens lederteam. 
I dag har vi følgende kommunalsjefer:

 

 

 


Gerd Signe Vigebo 
Økonomisjef


Steinar Harbo
Kommunalsjef oppvekst

Ragnhild Bendiksen
Ragnhild Bendiksen
Kommunalsjef helse og omsorg

 Organisasjonssjef Heidi Engestøl
Heidi Engestøl 
Organisasjonssjef

Leder Samfunnsutvikling Aslak Wegge
Aslak Wegge 
Kommunalsjef samfunnsutvikling 

Publisert
17.11.2009
Sist endret
05.01.2015
Publisert av
Odd Arild Nordli

Kontaktinformasjon

Rådmann: Svein Skisland
Telefon: 38 13 72 12 / 911 07 509

Økonomisjef: Gerd Signe Vigebo
Telefon: 38 13 72 60 / 916 24 526

Organisasjonssjef: Heidi Engestøl
Telefon: 38 13 72 16 / 970 22 614

Kommunalsjef oppvekst:
Steinar Harbo
Telefon: 38 13 72 81 / 481 57 951

Kommunalsjef helse og omsorg: Ragnhild Bendiksen
Telefon: 38 13 72 77/ 476 22 996

Kommunalsjef samfunnsutvikling: Aslak Wegge
Telefon: 38 13 73 31 / 958 36 756

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1