Vilt og fiskeforvaltning

 Bilde av laks fra Otra

Tildeling av fellingstillatelse for hjortevilt og bever.
Tar imot henvendelser/søknader om felling av skadegjørende vilt. 

Rapporterer fallvilt og fellingsrapporter til hjorteviltregisteret.

Melding om viltpåkjørsel meldes til politiet. Politiet har oppdatert liste over ettersøksteam i kommunen.

Publisert
24.11.2009
Sist endret
17.03.2010
Publisert av
Tormod Amundsen

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig
Skogbruk: Rune Iveland
Telefon: 38 13 72 35

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1