Kommunens skoger

Her følger noen nøkkeltall:

Kommuneskogen består av følgende teiger:
Honnemyr syd og Honnemyr nord, gnr 13 bnr 1, totalt areal ca. 2038 daa.
Bjelkedalen III (Leirduebanen) og Bjelkedalen III (Samkom), gnr 14 bnr 10, totalt areal ca. 1523 daa.
Bjelkedalen V, gnr 14 bnr 85, totalt areal ca. 117 daa.
Åmdal III, gnr 17 bnr 32, totalt areal ca. 107 daa. Se kart.

Øvrebø Prestegård, gnr 48 bnr 1, totalt areal ca. 770 daa. Se kart.

Moseidmoen I, gnr 23 bnr 25, totalt areal ca. 80 daa.
Høgevollen, gnr 5 bnr 802, totalt areal ca. 49 daa. Se kart.

Totalt areal er ca. 4684 daa. fordelt på 9 teiger.
Jaktrettighetene leies ut til Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, VJFF.

Publisert
17.11.2009
Sist endret
15.03.2010
Publisert av
Ruth Brenna

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig: Rune Iveland
Telefon: 38 13 72 35

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kommunale gebyrer