Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

En reguleringsplan er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø, i bestemte områder av kommunen.

Utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner er underlagt særskilte bestemmelser i Plan- og bygningsloven, med blant annet offentlig ettersyn.

Klikk her og du vil finne de forslag til reguleringsplaner som til en hver tid ligger ute til offentlig ettersyn.

Publisert
02.02.2010
Sist endret
10.12.2010
Publisert av
Tormod Amundsen

Kontaktinformasjon

Avd. Ingeniør: Oddbjørn Sagedal
Telefon: 38 13 72 98

Avd. Ingeniør: Silvio Krieger
Telefon: 38 13 72 09

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kommunale gebyrer

Kommunale virksomheter