Gjeldende planer

Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
Flere av de gjeldende regulerings- og bebyggelsesplanene er digitalisert. Kommunens kartside fungerer som innsyn i digitalt planarkiv. Når du velger karttype "Regulerings- /Bebyggelses-planer" vil du se gjeldende planer.
Flere planer vil bli digitalisert og lagt ut etter hvert.

Det gjøres oppmerksom på at plankartene på kommunens kartside kan være forenklet i forhold til de juridisk bindende plankartene.

For juridisk riktige planer, og for informasjon om gjeldende planer som ikke er digitalisert, kan du kontakte Servicetorget.

Bestemmelser til den enkelte reguleringsplan eller bebyggelsesplan kan du hente ut fra kartet.

Zoom deg inn til aktuelt område, velg karttype "Regulerings- /Bebyggelses-planer"
Klikk på informasjonsknappen i knapperaden over selve kartet
Klikk i kartet på området du ønsker å hente ut bestemmelser for. Du vil da finne planinformasjon i venstremenyen til kartet.
Klikk på lenken "Vis mer informasjon i WebPlan". Denne siden vil komme opp i et eget vindu.
Lenke til bestemmelsene (PDF-fil) ligger nederst på siden under overskriften "Plandokumenter".

Kommuneplan
På kommunens kartside vil du kunne se kommuneplanen når du velger karttype "Kommuneplan"
Lenke til kommuneplanen finner du her.

Publisert
21.01.2010
Sist endret
23.05.2013
Publisert av
Tormod Amundsen

Kontaktinformasjon

Avd. Ingeniør: Oddbjørn Sagedal
Telefon: 38 13 72 98

Avd. Ingeniør: Silvio Krieger
Telefon: 38 13 72 09

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kommunale gebyrer