Reguleringsplaner

Enhet for plan og utbygging har ansvar for behandling av offentlige og private regulerings- og bebyggelsesplaner og fremme disse for politisk behandling. Planene blir behandlet av Bygg- og miljøutvalget se link i høyremeny. Planene blir deretter lagt ut til offentlig ettersyn før de kan endelig vedtas.
Vi behandler også søknad om dispensasjon, mindre vesentlig reguleringsendring og deling av eiendom.

Deltar ved utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner.

Publisert
24.11.2009
Sist endret
27.12.2010
Publisert av
Tormod Amundsen

Kontaktinformasjon

Avd. Ingeniør: Oddbjørn Sagedal
Telefon: 38 13 72 98

Avd. Ingeniør: Silvio Krieger
Telefon: 38 13 72 09

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kommunale gebyrer

kommunale virksomheter