Matrikkelen

Matrikkelen – landets offisielle register for eiendom

Beskrivelse:
Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Det vil si at det er gjennom matrikkelen at vi har en oversikt over eiendommer, eiendommers størrelse, bygninger, utforming m.m.

Det er også gjennom matrikkelen at nye eiendommer dannes. Matrikkelen skal gi opplysninger som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom.

Kommunen har ansvaret for oppdatering og ajourhold av matrikkelen. Nye eiendommer opprettes og endringer i eiendomsinformasjonen oppdateres.

Matrikkelen omfatter også kart (matrikkelkart) som viser grensene for matrikkelenhetene.

Matrikkelopplysninger er tilgjengelig gjennom kartverktøyet på kommunens websider eller ved henvendelse til Servicesenteret.  

Matrikkelbrev
Et matrikkelbrev er en attestert utksrift med alle opplysninger som er registrert i matrikkelen på en matrikkelenhet. 

Kriterier

Et matrikkelbrev for en matrikkelenhet kan bestilles av kommunen av den som eier, fester eller har bruksrett tilsvarende en eier eller fester.

Lov og Forskrifter:
Matrikkellova - Lov om eiendomsregistrering
Matrikkelforskriften 

Publisert
18.01.2010
Sist endret
15.12.2011
Publisert av
Tormod Amundsen