Kartdata

Kommunens basiskartverk består av en rekke digitale fagdatabaser med varierende nøyaktighet.
Disse fagdatabasene er koblet mot diverse kommunale og statlige registre og utgjør kommunes geografiske informasjonssystem (GIS system).

Kommunens administrasjon benytter dette datasystemet til alle forvaltnings- og tjenesteoppgaver der geodata er involvert.

Andre kan også få tilgang til avledede karttyper med utgangspunkt i disse geodataene under forutsetning av at rettighetene til data blir ivaretatt.

Kartdata på digital form.
Kommunen kan levere kartdata på forskjellige formater, hvorav SOSI er det mest benyttede.

Digitale kartdata kan bestilles ved å sende mail vedlagt kartutsnitt eller beskrivelse av området. Det må også angis hvilke data man ønsker.

Priser
For standard sosi uttak over mindre områder faktureres kr 1000,- + mva.
For andre tilgjengelige formater bla. DXF betales et tillegg på kr 200,-
For større områder, og ved uttak av andre data enn FKB avtales pris i hvert enkelt tilfelle.

Publisert
26.01.2010
Sist endret
16.03.2010
Publisert av
Tormod Amundsen

Kontaktinformasjon

Kart og oppmåling: 
Arild Aanesland 38 13 72 29
Tormod Amundsen 38 13 72 31

Matrikkeldata:
Kjersti Simonstad 38 13 72 32

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Snarveier