Adresser

Ved innføring av matrikkelen er det bestemt at alle eiendommer skal ha/tildeles adresse.

Kommunen har etablert ett prosjekt for å tildele adresser til eiendommer uten adresse. Veier og områder blir prioritert etter oppsatt liste.

Publisert
09.02.2010
Sist endret
13.03.2010
Publisert av
Tormod Amundsen

Kontaktinformasjon

Kart og oppmåling: 
Arild Aanesland 38 13 72 29
Tormod Amundsen 38 13 72 31

Matrikkeldata:
Kjersti Simonstad 38 13 72 32

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1