Kart og oppmåling

  • Gjennomfører oppmålingsforretninger og fradeling av eiendom.
  • Føring og ajourhold av matrikkel data.
  • Administrerer kommunens kartdata og GIS system.
  • Adresse tildeling.

Nye regler for oppmåling og eiendomsregistrering

Med innføringen av Matrikkelloven og Matrikkelforskriften fra 1/1 - 2010, erstattes reglene i Delingsloven. Det er dermed blitt noe endringer i sakstyper, rutiner og gebyr.

Publisert
17.11.2009
Sist endret
02.02.2011
Publisert av
Tormod Amundsen