Jord- og skogforvaltning

Kommunen forvalter en rekke oppgaver knyttet til jord og skogbruk. Målet er å realisere landbrukspolitikken gjennom forvaltning av gjeldende lover (konsesjons-, jord-, skog- og odelslov) og statlige tilskuddsordninger.
En aktiv landbruksnæring er en forutsetning for å opprettholde bosettingen i bygder og grender.

Vi utfører rådgivning og bistår i planlegging ovenfor næringen og internt i kommunen.

Klikk på lenkene til venstre for detaljert informasjon om jord og skogbruk. På disse sidene finner du også lenker til søknadsskjema og annet relevant fagstoff.


 

Publisert
17.11.2009
Sist endret
27.09.2013
Publisert av
Tormod Amundsen