§ 20-3 - Arbeider som ikke krever søknad om tillatelse

Kategori 3
Er mindre tiltak som er unntatt søknadsplikt.

Dette vil bl.a. være mindre frittliggende bygning på maks 15 m2, mindre tiltak i eksisterende byggverk og mindre tiltak utendørs, for eksempel levegg på maks lengde 10 meter og maks høyde 1,8 meter.

Reglene framkommer i PBL § 20-3 og SAK kapittel 4.

Saksbehandlingen:
Saksbehandlingsreglene finner du i PBL kapittel 21 og i SAK kapittel 5 til 8.

Publisert
27.08.2010
Sist endret
22.10.2014
Publisert av
Ruth Brenna