§ 20-2 - Arbeider som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (privatpersoner)

Kategori 2
Er tiltak som krever søknad og tillatelse, men hvor det ikke er krav til bruk av foretak med ansvarsrett. Disse tiltakene kan tiltakshaver forestå selv.

Dette gjelder bl.a. mindre tiltak på bebygd eiendom, for eksempel tilbygg opp til 50 m2 (men eventuelle bad/våtrom i tilbygget vil være søknadspliktig med krav ansvarlige foretak) og garasje opp til 70 m2.

Reglene framkommer i PBL § 20-2 og SAK kapittel 3.

Saksbehandlingen:
Saksbehandlingsreglene finner du i PBL kapittel 21 og i SAK kapittel 5 til 8.

Publisert
27.08.2010
Sist endret
22.10.2014
Publisert av
Ruth Brenna