§ 20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Kategori 1
Er tiltak som krever søknad og tillatelse, og det er krav til bruk av foretak med ansvarsrett.

Dette vil bl.a. være oppføring, tilbygging og påbygging av bygning, vesentlige endringer av bygning, fasadeendring, bruksendring mm. Skal du bygge nytt eller bygge på eksisterende bolig, må du altså ha byggetillatelse. De fleste andre utvendige tiltak krever også byggetillatelse.

Verdt å merke seg er at det nå kreves søknad for bygging og endring av bad (våtrom).

Reglene om bruksendring er presisert. Hvis du for eksempel innreder et naust til bruk for overnatting, krever dette byggesøknad og -tillatelse.

Reglene framkommer i PBL § 20-1 og SAK kapittel 2.

Saksbehandlingen:
Saksbehandlingsreglene finner du i PBL kapittel 21 og i SAK kapittel 5 til 8.

Publisert
27.08.2010
Sist endret
22.10.2014
Publisert av
Ruth Brenna