Enhet for plan og utbygging

Byggesak:
Skal du bygge, rive eller utbedre bolig, bygge garasje, terrasse, fritidshus eller lignende finner du informasjon om hvordan du skal gå fram og hvilke regler som gjelder under byggesaks behandling.

Oppmåling:
Er du eier av en eiendom eller har planer om å kjøpe en, kan du ha behov for å kjenne til  kommunale tjenester knyttet til registrering av eiendom, grensepåvisning, justering, sammenføyning og seksjonering. Nærmere informasjon finner du under kart og oppmåling som også forvalter adressetildeling og geodata (kart).

Reguleringsplaner:
På sidene om reguleringsplaner får du oversikt over fremgangsmåten for reguleringer og planer lagt ut til høring.

Landbruk:
Eier eller skal du ta over/kjøpe landbrukseiendom vil du finne informasjon om kommunens landbrukstjenester under jord- og skogforvaltning. Her finner du også informasjon om kommunens tjenester innenfor vilt- og fiskeforvaltningen.
Vi forvalter også kommunens skoger.

 

Publisert
17.11.2009
Sist endret
15.12.2011
Publisert av
Tormod Amundsen

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Eivind Mauland
Telefon: 38 13 73 38 / 906 60 770

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kommunale gebyrer