Nærmiljøanlegg

Bilde av ballbinge

Kommunen har mange balløkker med grusdekke liggende i nærmiljøene og 3 ballbinger i tilknytning til skolegårder. ( Moseidmoen, Hunsfoss og Samkom skole). I tillegg har vi ansvaret for 2 skatebaner ( Hægeland sentrum og Samkom skole.)

 

Publisert
16.11.2009
Sist endret
11.03.2010
Publisert av
Ruth Brenna

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Jürgen Orf
Telefon: 38 13 72 89 / 982 99 873

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Relaterte artikler