Kirkegårdsforvaltning

Øvrebø kirkegård

Ansvaret for drift av kommunens 3 kirkegårder (Hægeland,Øvrebø og Vennesla) er etter avtale fra Vennesla kirkelig fellesråd overført til kommunen.

Vennesla har egen minnelund ved Vennesla kirkegård. 

Vennesla har eget kjøle- og visningsrom ved Vennesla kirkegård.

Andre trossamfunn
Vennesla kommune har lokaler som kan benyttes til livssynsnøytrale begravelser.
Visningsrom (gamle kapell) som ligger i tilknytning til Vennesla kirkegård er godt egnet til mindre begravelser.
Samfunnshuset er et lokale som ligger ved Vennesla sentrum og som kommunen stiller til disposisjon ved livsynsnøytrale begravelser. 
Det beregnes ikke leie for lokalene.


Avgifter – tjenester

· Festeavgift
Det betales ingen avgifter før fredningstiden på 20 år er gått.  Etter fredningstiden fra gravleggelses dato kan gravstedet festes for 10 nye år.
Festeavgiften /fornyelse for 10  år  = kr 2.700,-.
Kirgårdsforvaltningen sender ut brev om festeavgift.

· Stell og vedlikehold av gravsteder.
Vennesla kommune tar på seg oppdrag  for stell og vedlikehold av gravsted.
Årlig kostnad beløper seg fra kr 1.000,- inkl. mva.

· Sikring av gravmonumenter.
Stående gravminner skal festes til fundament i stein med 2 syrefaste bolter som må være 15 cm lange og 12 med tykke.

· Oppretting av gravminner

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på kirkegården. Dersom kirkegårdsforvaltningen finner det nødvendig, skal eieren ( oppført som gravfester) varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overenstemmelse med krav som er stilt i forskrift og vedtekter.
Kirkegårdsforvaltning kan utføre oppretting av gravsted/gravminne fra kr. 300,- inkl. mva.

Publisert
17.11.2009
Sist endret
27.03.2014
Publisert av
Jannicke Usterud

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Jürgen Orf
Telefon: 38 13 72 89 / 982 99 873

Kontaktperson vedr. begravelser, festeavgifter, stell av graver m.m.:
Konsulent Ellen Lunden
Telefon: 38 13 73 52 / 982 99 870

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Relaterte artikler

Virksomhetens temaer