Sandripheia idrettspark

Et vintersportsted og friluftsenter, plassert på Øvrebø. Her er 3,4 km lysløype som er laget i et rikt og variert terreng, og flere hoppbakker med flomlys.
Ny løypetrasè på 1070 meter som også er tilpasset funksjonshemmede. Skileikanlegg for barn. Snøkanon sørger for godt snødekke.
Sandripstaua, varmestue og garderobe/dusj/toaletter, ble offisielt åpnet 6. mars 2005. Stedet er velegnet for turer året rundt.

Vennesla kommune har for tiden driftsansvar for Sandripheia fritidspark.

Henvendelser angående føremeldinger, arrangementer og utleie av Sandripstua rettes til Midt-Agder Friluftsråd.

Publisert
16.11.2009
Sist endret
29.10.2015
Publisert av
Ruth Brenna

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Jürgen Orf
Telefon: 38 13 72 89 / 982 99 873

Postadresse:
Serviceboks 25
4700 Vennesla

Besøksadresse:
Venneslamoen 1

Relaterte artikler