IdrettsanleggEnheten står for driften av kommunens 2 idrettsanlegg og 3 idrettshaller/svømmehallen.

Kommunen har mange balløkker med grusdekke liggende i nærmiljøene og 3 ballbinger i tilknytning til skolegårder. ( Moseidmoen, Hunsfoss og Samkom skole). I tillegg har vi ansvaret for 2 skatebaner ( Hægeland sentrum og Samkom skole.)

Publisert
16.11.2009
Sist endret
26.04.2017
Publisert av
Jannicke Usterud

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Jürgen Orf
Telefon: 38 13 72 89 / 982 99 873

Postadresse:
Serviceboks 25
4700 Vennesla

Besøksadresse:
Venneslamoen 1

Relaterte artikler

Virksomhetens temaer